Konkursy

„Kreatywnie w komunikacji miejskiej”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Ambasada Inspiracji (www.fb.com/ambasadainspiracji).
 2. Temat Konkursu to „Kreatywnie w komunikacji miejskiej”
 3. Celem konkursu jest propagowanie kreatynego spędzania czasu w komunikacji miejskiej. Wygrają osoby, które zaprezentują najciekawsze pomysły spędzania czasu w komunikacji miejskiej.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić profil Ambasady Inspiracji na Facebook i poprzez prywatną wiadomość na profilu wysłać zdjęcie związane z tematem konkursu.
 5. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 18 roku życia, mieszkające na terenie Polski, będące użytkownikiem portalu Facebook
 6. Każdy uczestnik może zamieścić jedno zdjęcie konkursowe.
 7. Do zdjęcia można dołączyć krótki opis.
 8. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie oraz że wyraża zgodę na publikację zamieszczonego zdjęcia przez Ambasadę Inspiracji. Finałowe zdjęcia mogą być publikowane między innymi na profoilu Facebook i Youtube Ambasady Inspiracji oraz na nośnikach partnera konkursu – Telewizji M (www.telewizjam.pl)
 9. Konkurs odbywa się poprzez portal społecznościowy Facebook.
 10. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2017 i trwa do 15.03.2017 do godziny 23:59.
 11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Sponsorem nagrody jest marka Ambasada Inspiracji.
 2. W konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca i dwa wyróźnienia.
 3. Zwycięzca odbędzie trening kreatywności z ekspertem (Pani Agnieszka Smektała). Trening będzie trwał 2 godziny. Zostanie przeprowadzony online lub osobiście (zadecyduje ekspert).
 4. Zwycięzca będzie mógł odebrać trening z ekspertem do 30.06.2017
 5. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia konkursowego „Kreatywnie w komunikacji miejskiej” nie później niż w ciągu 7 dni od zamknięcia konkursu.
 7. Aby odebrać nagrodę zwycięzca powinien skontaktować się z organizatorem konkursu w czasie 7 dni od ogłoszenia wyników, w celu podania adresu mailowego, poprzez który Zwycięzca będzie mógł skontaktować się z Ekspertem.

Zwycięzca i wyróżnienia zostaną wskazani przez jednoosobowe jury: Agnieszka Smektała (Ambasada Inspiracji).

Zdjęcia wycięzcy oraz osób, które otrzymają wyróźnienie zostaną zaprezentowane w ramówce partnera konkursu Telwizji M do 30.06.2017

 

Icon of Regulamin Tvm Regulamin Tvm (153.7 KiB)

x