Badania OBOP Kraków

Raport z badania przeprowadzonego przez TNS POLSKA w dniach 24-27.03.2012

Liczba pasażerów z dostępem do Telewizji M

Poniedziałek – Piątek Weekend Cały tydzień Miesiąc
Liczba pasażerów 1 mln 187 tys. 309 tys. 1 mln 494 tys. 6 mln 375 tys.

Zauważalność nośników reklamowych Telewizji M Spontaniczna i wspomagana

Wykształcenie i sytuacja materialna osób z dostępem do TV M

Sytuacja zawodowa osób z dostępem do TV M

Czas podróżowania

x