BADANIA TNS OBOP ŁÓDŹ

Raport z badania przeprowadzonego przez TNS POLSKA w dniach
24-28.03.2012

Liczba pasażerów z dostępem do Telewizji M

Dziennie Miesięcznie
Liczba pasażerów 130 tys 3,9 mln

Zauważalność nośników reklamowych Telewizji M Spontaniczna i wspomagana

Wykształcenie i sytuacja materialna osób z dostępem do TV M

Sytuacja zawodowa osób z dostępem do TV M

Czas podróżowania

x